Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số văn bản 3406
Ký hiệu KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Võ Đại
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
250/QĐ-TTg 01/03/2012 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
252/TTg-QHQT 29/02/2012 Về việc bổ sung kinh phí, gia hạn thời gian và tham gia dự án khu vực do UNODC tài trợ cho Bộ Công an
432/2012/QĐ-UBND 29/02/2012 Quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015
225/QĐ-UBND 27/02/2012 Về việc khen thưởng đột xuất trong tấn công, trấn áp tội phạm về Ma túy
465/QĐ-UBND 27/02/2012 Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa của Ban Quản lý dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang năm 2012
509/LĐTBXH-PCTNXH 27/02/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2012
27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 24/02/2012 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 24/02/2012 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
03/CTPH-TCDS 24/02/2012 Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015
459/LĐTBXH-BVCSTE 22/02/2012 Về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012
11/PCAIDSMTMD 20/02/2012 Xét khen thưởng trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011
929/CĐ-VPCP 17/02/2012 Công điện của Văn phòng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc gửi báo cáo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2011 của Ủy ban Quốc gia
10/2012/NĐ-CP 17/02/2012 Quy định chi tiết biện pháp tư pháp thi hành giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
19/KH-UBND 16/02/2012 Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội
22/2012/TTLT/ BTC- BCA 16/02/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
837/VPCP- KGVX 15/02/2012 Về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010
03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA 10/02/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
235/QĐ-UBND 10/02/2012 Quyết định công nhận danh sách các xã, phường, thị trấn trọng điểm về HIV/AIDS năm 2012 của tỉnh Ninh Thuận
173/QĐ-UBND 10/02/2012 Về việc khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2011
12/KH-UBND 09/02/2012 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy năm 2012