Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số văn bản 3406
Ký hiệu KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Võ Đại
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
496/SYT-NVD 22/03/2012 Về việc tăng cường quản lý sinh phẩm xét nghiệm chuẩn đoán HIV
460/QĐ-UBND 21/03/2012 Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Ngọc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS
856/QĐ-BYT 20/03/2012 Thành lập Ban Điều phối và Nhóm Kỹ thuật thực hiện các hoạt động phối hợp giữa Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình Phòng, chống Lao
54/HD-MTTW-BTT 20/03/2012 Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người năm 2012
86/KH-BCĐ40 19/03/2012 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
346/TLĐ 19/03/2012 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1773/UBND-VHXH 16/03/2012 Công văn về việc xây dựng kế hoạch điều trị Methadone
558/KH-SYT 16/03/2012 Kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy ngành y tế năm 2012
712/QĐ-UBND 16/03/2012 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sắm thuộc Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Thanh Hóa năm 2012
04/2012/QĐ-UBND 14/03/2012 Quyết định về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
01/2012/TT-BCA 13/03/2012 Thông tư quy định và ban hành các loại mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam
84/TB-VPCP 09/03/2012 Thông báo số 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012
28/KH-UBND 09/03/2012 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
84/TB-VPCP 09/03/2012 Thông báo số 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012
1295/UBND-DTMN 09/03/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2012
10/2012/QĐ-UBND 06/03/2012 Quyết định Quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15/KH-BCĐ 05/03/2012 Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2012
1088/BYT-AIDS 05/03/2012 Công văn về việc xây dựng kế hoạch điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone giai đoạn 2013-2015
264 /QĐ-LĐTBXH 05/03/2012 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012
581/BLĐTBXH-BVCSTE 05/03/2012 Công văn về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012