Chỉ thị số 02/2003/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Số văn bản
Ký hiệu 02/2003/CT-TTG
Ngày ban hành 24/02/2003
Người ký Phan Văn Khải
Trích yếu Chỉ thị số 02/2003/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
downloadTải về