Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công thương
Số văn bản 5042
Ký hiệu QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/09/2011
Người ký Nguyễn Nam Hải
Trích yếu Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công thương
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1961 Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)