Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 1846
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/12/2018
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2496/QĐ-BYT 18/07/2012 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống Lao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế
2497/QĐ-BYT 18/07/2012 Phê duyệt Khung kế hoạch phối hợp giữa Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống bệnh Lao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế, giai đoạn 2012-2015
4870/VPCP-KGVX 03/07/2012 Về việc Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư và triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
4747/VPCP-KGVX 28/06/2012 Về việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012
809/TTg-QHQT 20/06/2012 Về việc phê duyệt danh mục dự án vay vốn ADB
15/CT-UBND 08/06/2012 Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
3532/BYT-AIDS 07/06/2012 Về việc Tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư
4339/UBND-VX 07/06/2012 Về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc
14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA 06/06/2012 Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
2332/QĐ-UBND 30/05/2012 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người Thành phố Hà Nội
4026/UBND-VX 29/05/2012 Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo phòng, chống ma túy tại 03 quận, 15 phường thị trấn
362/VPUBND-VX 28/05/2012 Về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
12/HD-LĐLĐ 28/05/2012 Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
691/TTg-KGVX 26/05/2012 Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
608/QĐ-TTg 25/05/2012 Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
1675/LĐTBXH-PCTNXH 25/05/2012 Về việc phân nhóm lại tỉnh, thành phố trong công tác xây dựng xã phường lành mạnh
09/2012/TT-BYT 24/05/2012 Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
16/CT-TTg 22/05/2012 Về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
28/KH-UBND 18/05/2012 Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015
357/UBND-LĐTBXH 17/05/2012 Về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện