Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 1846
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/12/2018
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1609/QĐ-UBND 20/04/2012 Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2011
06/2012/TT-BYT 20/04/2012 Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
76/KH-UBND 17/04/2012 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2012
2873/BTP-PBGDPL 13/04/2012 Hướng dẫn thực hiện "Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015" năm 2012
79/HD-UBMT 12/04/2012 Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2012
56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 09/04/2012 Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
1039/QĐ-BYT 03/04/2012 Quyết định ban hành "Mô hình thí điểm tiếp cận điều trị 2.0"
431/TTg-KGVX 03/04/2012 Công văn số 431/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
431/TTg-KGVX 03/04/2012 Công văn số 431/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
396/QĐ-BLĐTBXH 30/03/2012 Quyết định thành lập Ban nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy
37/KH-UBND 30/03/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống ma túy năm 2012
398/QĐ-UBND 30/03/2012 Quyết định lựa chọn các xã, phường, thị trấn để xây dựng và thực hiện mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015
395/QĐ-LĐTBXH 30/03/2012 Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
25/2012/QĐ-UBND 29/03/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An
493/KH-BCĐ 29/03/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015
494/KH-BCĐ 29/03/2012 Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2012
34/QĐ-PCAIDSMTMD 29/03/2012 Ban hành quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
345/SYT-NVD 23/03/2012 Tăng cường quản lý sinh phẩm xét nghiệm chuẩn đoán HIV
184/CYT-NVYD&TTBYT 22/03/2012 Về việc tăng cường quản lý sinh phẩm xét nghiệm chuẩn đoán HIV