Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Số văn bản 1875
Ký hiệu QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Nguyễn Thị Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2003/NĐ-CP 21/01/2003 Nghị định số 05/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy
04/2003/NĐ-CP 16/01/2003 Nghị định số 04/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma túy
103/2002/NĐ-CP 17/12/2002 Nghị định số 103/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định Quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản
105/2002/TTLT/BTC-BYT 20/11/2002 Thông tư số 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính : Bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT/BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS.
133/2002/QĐ-TTG 09/10/2002 Quyết định số 133/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển
1222/CP- VX 07/10/2002 Điều hành số 1222/CP- VX của Thủ tướng Chính phủ : Tăng cường công tác Phòng chống tệ nạn mại dâm
883/QĐ-TTG 03/10/2002 Điều hành số 883/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ cử các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
51/2002/TTLT-BTC-BYT 03/06/2002 Thông tư số 51/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính : Hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
56/2002/NĐ-CP 15/05/2002 Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
34/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Nghị định số 34/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
190/2001/QĐ-TTG 13/12/2001 Quyết định số 190/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2005
65/2001/QĐ-UB 03/12/2001 Quyết định số 65/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Lạng Sơn : QĐ của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Lạng Sơn.
80/2001/NĐ-CP 05/11/2001 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước
67/2001/NĐ-CP 01/10/2001 Nghị định số 67/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
93/2001/QĐ-TTG 13/06/2001 Quyết định số 93/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy
25/2001/QĐ-UB 31/05/2001 Quyết định số 25/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2001- 2005
29/2001/QĐ-UB 25/05/2001 Quyết định số 29/2001/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội : Thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma túy của TP Hà Nội
24/2001/QĐ-UB 25/04/2001 Quyết định số 24/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005
35/2001/QĐ-UB 28/03/2001 Quyết định số 35/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống ma túy
34/2001/QĐ-UB 28/03/2001 Quyết định số 34/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống mại dâm, cai nghiên giảm cầu ma túy