Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Số văn bản 1875
Ký hiệu QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Nguyễn Thị Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
50/2007/QĐ-TTg 12/04/2007 Quyết định Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
63/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin
19/2007/QĐ-BGTVT 04/04/2007 Quyết định Về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
16/2007/QĐ-BTC 20/03/2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc thành lập Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
03/2007/TT-BKH 12/03/2007 Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA
16/2007/QĐ-BYT 01/02/2007 Về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010
08/2007/QĐ-BYT 19/01/2007 Về việc phê duyệt Chương trình hành động giám sát HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá chương trình
07/2007/QĐ-BYT 19/01/2007 Về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010
05/2007/TT-BTC 18/01/2007 Thông tư số 05/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy
03/2007/QĐ-BYT 15/01/2007 việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến năm 2010
01/2007/CT-UBND 10/01/2007 Về việc tổ chức Tết Đinh Hợi năm 2007
30/2006/PL-UBTVQH11 15/12/2006 Pháp lệnh Sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự
131/2006/NĐ-CP 09/11/2006 Nghị định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
11/2006/TTLT-BYT- BTC 30/10/2006 Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT- BTC của Bộ Y tế-Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm
222/2006/QĐ-TTG 29/09/2006 Quyết định số 222/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án thí điểm ''Tổ chức quản lý dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy''tại tỉnh Bình Dương
214/2006/QĐ-TTG 27/09/2006 Quyết định số 214/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy”tại thành phố Hà Nội
212/2006/QĐ-TTG 20/09/2006 Quyết định số 212/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy
61/2006/QĐ-UBND 15/09/2006 Quyết định về việc thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế Tuyên Quang
11/2006/TT-BLĐTBXH 12/09/2006 Thông tư hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
200/QĐ-TTG 29/08/2006 Quyết định số 200/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quyết định hê duyệt Đề án ''Thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy'' tại tỉnh Long An