Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4747/VPCP-KGVX 28/06/2012 Về việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012
809/TTg-QHQT 20/06/2012 Về việc phê duyệt danh mục dự án vay vốn ADB
15/CT-UBND 08/06/2012 Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
3532/BYT-AIDS 07/06/2012 Về việc Tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư
4339/UBND-VX 07/06/2012 Về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc
14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA 06/06/2012 Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
2332/QĐ-UBND 30/05/2012 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người Thành phố Hà Nội
4026/UBND-VX 29/05/2012 Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo phòng, chống ma túy tại 03 quận, 15 phường thị trấn
362/VPUBND-VX 28/05/2012 Về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
12/HD-LĐLĐ 28/05/2012 Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
691/TTg-KGVX 26/05/2012 Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
608/QĐ-TTg 25/05/2012 Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
1675/LĐTBXH-PCTNXH 25/05/2012 Về việc phân nhóm lại tỉnh, thành phố trong công tác xây dựng xã phường lành mạnh
09/2012/TT-BYT 24/05/2012 Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
16/CT-TTg 22/05/2012 Về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
28/KH-UBND 18/05/2012 Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015
357/UBND-LĐTBXH 17/05/2012 Về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện
74/KH-BCĐ130 17/05/2012 Về việc thông báo cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người" năm 2012
74/KH-UBND 17/05/2012 Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người" năm 2012
2896/BYT-QLD 15/05/2012 Về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc