Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 12/08/2010 Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
3122/2010/QĐ-BCA 09/08/2010 Ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy
04/2010/TTLT-BCA-BYT 09/08/2010 Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước
21/2010/TT-BLĐTBXH 05/08/2010 Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 03/08/2010 Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLDDTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
1439/QĐ-UBND 14/07/2010 Phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Hưng Yên
75/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá
75/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.
73/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
1378/QĐ-UBND 05/07/2010 Quyết định bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
49/2010/QH12 28/06/2010 Luật Bưu chinh
52/2010/QH12 17/06/2010 Luật Nuôi con nuôi
53/2010/QH12 17/06/2010 Luật Thi hành án hình sự
3857/VPCP-KGVX 07/06/2010 Công văn số 3857/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy.
3857/VPCP-KGVX 07/06/2010 Công văn số 3857/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy.
2768/UBND-VX 04/06/2010 Về việc v Tổng kết đánh giá công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy theo Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg
2675/UBND-VX 01/06/2010 Về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy
3410/VPCP-KGVX 21/05/2010 Chưa được phân loại số 3410/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học
3410/VPCP-KGVX 21/05/2010 Chưa được phân loại số 3410/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học
808/TTG-KGVX 20/05/2010 Chưa được phân loại số 808/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy