Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8172/VPCP-KGVX 10/11/2010 Công văn số 8172/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
8172/VPCP-KGVX 10/11/2010 Công văn số 8172/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
544/QĐ-PCAIDSMTMD 09/11/2010 Về việc thành lập Trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
34/2010/TT-BLĐTBXH 08/11/2010 Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội
2118/QĐ-UBND 02/11/2010 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
7827/VPCP-KGVX 01/11/2010 Công văn số 7827/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm
7827/VPCP-KGVX 01/11/2010 Công văn số 7827/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm
33/2010/TT-BLĐTBXH 01/11/2010 Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy
7553/VPCP-KGVX 21/10/2010 Công văn số 7553/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v mua xe ô tô phục vụ công tác phòng, chống ma túy
7553/VPCP-KGVX 21/10/2010 Công văn số 7553/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v mua xe ô tô phục vụ công tác phòng, chống ma túy
148/2010/TT-BTC 24/09/2010 Thông tư Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
48/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định Về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn
47/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiên ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
48/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn
47/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiên ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
46/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc Ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội
28 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy
28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2010 Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy
06/QĐ-UBND 16/09/2010 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng mức trợ cấp tiền ăn cho người bán dâm, người nghiện ma túy đang được giáo dục tập trung tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu
6519/VPCP-KGVX 15/09/2010 Công văn số 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"