Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
118/2010/NĐ-CP 29/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
2351/QĐ-TTg 24/12/2010 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
4578/QĐ-UBND 21/12/2010 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sắm bổ sung thuộc Dự án "Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng tại Việt Nam"tỉnh Thanh Hóa năm 2010
27/CT-UBND 20/12/2010 Chỉ thị Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội
27/CT-UBND 20/12/2010 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội
2281/QĐ-TTg 10/12/2010 Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
4744/QĐ-BYT 08/12/2010 Quyết định ban hành "Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc"
09/2010/QĐ-UBND 07/12/2010 Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị bắt buộc đưa vào chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
29/QĐ-UBND 07/12/2010 Điều chỉnh mức trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị buộc đưa vào chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định
25/CT-UBND 02/12/2010 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
3101/QĐ-UBND 01/12/2010 Quyết định Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa
3096/QĐ-UBND 01/12/2010 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Khánh Hòa
6483/UBND-VX 24/11/2010 Về việc đánh giá chất lượng thuốc điều trị bệnh sốt rét, lao, HIV/AIDS và một số loại thuốc kháng sinh
18/2010/QĐ-UBND 22/11/2010 Về việc Quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2123/QĐ-TTg 22/11/2010 Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015
2133/TTG-QHQT 19/11/2010 Công văn số 2133/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Bổ sung danh mục dự án hợp tác do UNODC tài trợ thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm
2133/TTG-QHQT 19/11/2010 Công văn số 2133/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Bổ sung danh mục dự án hợp tác do UNODC tài trợ thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm
35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT 18/11/2010 Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT 18/11/2010 Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
66/KH-UBND 16/11/2010 Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020