Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
725/TTG - KGVX 09/05/2011 Công văn số 725/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi nhân sự tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
12/2011/QĐ-UBND 06/05/2011 Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại trung tâm giáo dục - dạy nghề 05-06 thành phố Đà Nẵng
2606/UBND-NC 06/05/2011 Về việc báo cáo tổng hợp Quỹ phòng, chống ma túy giai đoạn 2006-2010
530/QĐ-BLĐTBXH 04/05/2011 Quyết định Về việc tổ chức Cuộc thi “Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011”
18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT 28/04/2011 Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
22/UBND-VX 25/04/2011 Kế hoạch Hành động vì trẻ em ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015
18/2011/QĐ-UBND 22/04/2011 Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
19/2011/TT-BCA 20/04/2011 Thông tư quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
1809/QĐ-UBND 19/04/2011 Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội
874/QĐ-UBND 13/04/2011 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng năm 2011
943/QĐ-UBND 04/04/2011 Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Ninh
07/2011/TT-BTP 31/03/2011 Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý
694/QĐ-UBND 30/03/2011 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước
39/QĐ-CT 28/03/2011 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Tuyên Quang
12/2011/TT-BCA-C41 25/03/2011 Thông tư Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
05/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
05/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
5/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
335/QĐ-UBND 22/03/2011 Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh
747/QĐ-UBND 22/03/2011 Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Khánh Hòa do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại