Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1290/QĐ.UBND 13/06/2011 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cai nghiện cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20/2011/TT-BYT 06/06/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế
3655/VPCP - KGVX 03/06/2011 Công văn số 3655/VPCP - KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
885/TTG - KGVX 03/06/2011 Công văn số 885/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3655/VPCP - KGVX 03/06/2011 Công văn số 3655/VPCP - KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
885/TTG - KGVX 03/06/2011 Công văn số 885/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3117/BCĐ-DTMN 26/05/2011 Về việc triển khai thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011
592/QĐ-UBND 23/05/2011 Thay thế, bổ sung thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam
898/QĐ-UBND 23/05/2011 Quyết định Phê duyệt kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi năm 2011
13/2011/QĐ-UBND 20/05/2011 Quy chế hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục-Lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
1986/UBND-VX 20/05/2011 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
3368/BGDĐT-CTHSSV 20/05/2011 Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm phòng, chống ma túy
768/TTG-KGVX 16/05/2011 Công văn số 768/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
768/TTG-KGVX 16/05/2011 Công văn số 768/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
679/QĐ - TTG 10/05/2011 Quyết định số 679/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 -2015
679/QĐ-TTg 10/05/2011 Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
679/QĐ - TTG 10/05/2011 Quyết định số 679/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 -2015
15/2011/QĐ-UBND 10/05/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
27/TB/TW 09/05/2011 Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
725/TTG - KGVX 09/05/2011 Công văn số 725/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi nhân sự tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm