Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1545/QĐ-UBND 06/07/2011 Quyết định khen thưởng thành tích tấn công trấn áp tội phạm ma túy
2771/UBND-VX 05/07/2011 Về việc triển khai thực hiện Chương trình của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
15/2011/QĐ-UBND 05/07/2011 Về việc quy định các mức trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
3247/KH-UBND 04/07/2011 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
1947/QĐ-UBND 04/07/2011 Về việc thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3247/QĐ-UBND 04/07/2011 Ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
1947/QĐ-UBND 04/07/2011 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
16/2011/QĐ-UBND 01/07/2011 Về việc quy định đối tượng và mức trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1378/QĐ-UBND 28/06/2011 Quyết định ban hành chương hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015
1001/QĐ - TTG 27/06/2011 Quyết định số 1001/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1001/QĐ-TTg 27/06/2011 Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
172/TB-UBND 27/06/2011 Thông báo kết quả phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn tỉnh
27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Thông tư Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2374/QĐ-UBND 25/06/2011 Về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
2015/LĐTBXH-PCTNXH 23/06/2011 Về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
2311/QĐ-UBND 22/06/2011 Về việc ban hành Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
177/QĐ-UBDT 20/06/2011 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 của Ủy ban Dân tộc
27/2011/QĐ-UBND 20/06/2011 Về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
917/QĐ-UBND 16/06/2011 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dam thành phố Hải Phòng