Ban hành Kế hoạch thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV giai đoạn 2017-2020
Số văn bản 3480
Ký hiệu QĐ-BYT
Ngày ban hành 01/08/2017
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1971 Công ước về các chất hướng thần 1971
1961 Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)