Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999
Số văn bản 08
Ký hiệu 2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP
Ngày ban hành 14/11/2015
Người ký Đinh Trung Tụng, Lê Quý Vương, Trần Công Phàn, Nguyễn Sơn
Trích yếu Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999
Cơ quan ban hành Bộ Công an-Bộ Tư pháp-Viện KSNDTC-TANDTC
Phân loại Thông tư
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/TB-VPCP 06/02/2013 Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm ma tuý, mua bán người.
63/TB-VPCP 06/02/2013 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người
278/QĐ - TTg 04/02/2013 Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
09/2013/NĐ-CP 11/01/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
2248/TTg-QHQT 28/12/2012 Về việc bổ sung kinh phí và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam" do WB tài trợ
420/TB-VPCP 21/12/2012 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
10293/VPCP-KGVX 14/12/2012 Về việc báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013
167/PCAIDSMTMD 04/12/2012 Về việc xây dựng chương trình công tác của UBQG và các Ban Chỉ đạo
96/2012/NĐ-CP 15/11/2012 Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
8870/VPCP-KGVX 05/11/2012 Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng,chống HIV/AIDS năm 2012
8491/VPCP-KGVX 24/10/2012 Về việc thay đổi Thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
163/2012/TTLT-BTC-BYT 08/10/2012 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015
7513/VPCP-QHQT 25/09/2012 Kết quả đàm phán Dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê kông mở rộng
324/TB-VPCP 14/09/2012 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
1202/QĐ-TTg 31/08/2012 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015
62/2012/NĐ_CP 13/08/2012 Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
11747/QLD-TT 08/08/2012 Về thông tin liên quan đến thuốc Profital
1085/CĐ-TTg 31/07/2012 Công điện về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
5668/VPCP-QHQT 31/07/2012 Về việc đàm phán với ADB về khoản vay cho Dự án "Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng"
2495/QĐ-BYT 18/07/2012 Ban hành Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị dự phòng mắc lao bằng Isiniazid (INH)ở người nhiễm HIV