Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
87/2008/TT-BTC 08/10/2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em
21 /2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 08/10/2008 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội
1453/QĐ-TTg 08/10/2008 Về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành
86/2008/TTLT-BTC - BLĐTBXH 06/10/2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010
84/2008/QĐ-UBND 03/10/2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm
34 /2008/QĐ-BCT 01/10/2008 Quyết định Phê duyệt đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010
275/TB-VPCP 25/09/2008 Thông báo số 275/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị chuyên đề về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
275/TB-VPCP 25/09/2008 Thông báo số 275/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị chuyên đề về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
6017/VPCP-KGVX 12/09/2008 Công văn số 6017/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy
6017/VPCP-KGVX 12/09/2008 Công văn số 6017/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy
50/2008/QĐ-UBND 03/09/2008 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An
50/2008/QĐ-UBND 03/09/2008 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/2008/QĐ-UBND 02/09/2008 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
120/2008/QĐ-TTG 29/08/2008 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
01/2008/NQLT-BLĐTBXH- BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN 28/08/2008 Về việc ban hành “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm”
2775/QĐ-UBND 25/08/2008 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
18/2008/QĐ-UBND 25/08/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP và Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH
3070/QĐ-BYT 20/08/2008 Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Y tế
28/2008/QĐ-BYT 14/08/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
5306/VPCP-KGVX 13/08/2008 Công văn số 5306/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phê duyệt các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.