Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8333/VPCP-KGVX 04/12/2008 Công văn số 8333/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2008
23/2008/CT-UBND 03/12/2008 Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009
23/2008/QH12 28/11/2008 Luật Giao thông đường bộ
25/2008/QH12 28/11/2008 Luật Bảo hiểm y tế
06/2008/PL-UBTVQH12 21/11/2008 Pháp lệnh Công an xã
7886/VPCP-KTTH 17/11/2008 Công văn số 7886/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy.
7879/VPCP-KGVX 17/11/2008 Công văn số 7879/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thay đổi cơ quan chủ trì đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
7886/VPCP-KTTH 17/11/2008 Công văn số 7886/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy.
7879/VPCP-KGVX 17/11/2008 Công văn số 7879/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thay đổi cơ quan chủ trì đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
7831/VPCP-KGVX 14/11/2008 Công văn số 7831/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn Tây Bắc.
7831/VPCP-KGVX 14/11/2008 Công văn số 7831/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn Tây Bắc.
32/2008/CT-TTg 11/11/2008 Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội
53/2008/QĐ-UBND 05/11/2008 Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
36/2008/QĐ-BYT 28/10/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vêàn toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008-2010
304/TB-VPCP 27/10/2008 Thông báo số 304/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy tại các tỉnh trọng điểm
304/TB-VPCP 27/10/2008 Thông báo số 304/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy tại các tỉnh trọng điểm
303/TB-VPCP 24/10/2008 Thông báo số 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy
303/TB-VPCP 24/10/2008 Thông báo số 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy
38/2008/QĐ-UBND 22/10/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
87/2008/TT-BTC 08/10/2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em