Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1408/CT-TTg 01/09/2009 Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
5596/VPCP-KGVX 17/08/2009 Công văn số 5596/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tìm hiểu sự việc báo nêu về bài thuốc cai nghiện ma túy
5596/VPCP-KGVX 17/08/2009 Công văn số 5596/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tìm hiểu sự việc báo nêu về bài thuốc cai nghiện ma túy
1279/QĐ-TTG 14/08/2009 Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
244/QĐ-PCAIDSMTMD 12/08/2009 Về việc tặng thưởng cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy
5495/VPCP-KGVX 11/08/2009 Công văn số 5495/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
5495/VPCP-KGVX 11/08/2009 Công văn số 5495/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
66/2009/NĐ-CP 01/08/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
52/2009/QĐ-UBND 31/07/2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương
227/TB-VPCP 30/07/2009 Thông báo số 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
227/TB-VPCP 30/07/2009 Thông báo số 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1107/QĐ-TTG 28/07/2009 Quyết định số 1107/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015
144/2009/TTLT-BTC-BCA 16/07/2009 Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuýtheo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy.
18/2009/NQ-HĐND 15/07/2009 Về quy định mức thu của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa
4654/VPCP-KGVX 09/07/2009 Công văn số 4654/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
4654/VPCP-KGVX 09/07/2009 Công văn số 4654/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1214/QĐ-UBND 02/07/2009 Quyết định bổ sung kinh phí để tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm
13/2009/TT-BXD 30/06/2009 Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý, vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp
37/2009/QH12 29/06/2009 Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
826/QĐ-TTG 18/06/2009 Quyết định số 826/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm