Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
94/2009/NĐ-CP 26/10/2009 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy
2123/QĐ-CT 24/10/2009 Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng,chống tệ nạn mại dâm tỉnh Tuyên Quang
31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Thông tư Ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7375/VPCP-QHQT 21/10/2009 Công văn số 7375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội thảo khu vực về đấu tranh chống mại dâm và du lịch tình dục
7375/VPCP-QHQT 21/10/2009 Công văn số 7375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội thảo khu vực về đấu tranh chống mại dâm và du lịch tình dục
1591/QĐ-UBND 20/10/2009 Về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015"
29/CT-UBND 20/10/2009 Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010
4095/KH-UBND 15/10/2009 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015
293/TB-VPCP 21/09/2009 Thông báo số 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp bàn về các giải pháp để thu hút kinh phí tài trợ từ Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS
293/TB-VPCP 21/09/2009 Thông báo số 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp bàn về các giải pháp để thu hút kinh phí tài trợ từ Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS
1601/TTG-QHQT 08/09/2009 Công văn số 1601/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt dự án trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
1601/TTG-QHQT 08/09/2009 Công văn số 1601/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt dự án trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
174/2009/TT-BTC 08/09/2009 Hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
2167/QĐ-UBND 07/09/2009 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới viện trợ không hoàn lại
755/QĐ-UBND 04/09/2009 Về việc thành lập Ban công tác kỹ thuật 3 bên về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Khánh Hòa
72/2009/NĐ-CP 03/09/2009 Nghị định Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
6074/VPCP-KGVX 03/09/2009 Công văn số 6074/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Ninh
6074/VPCP-KGVX 03/09/2009 Công văn số 6074/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Ninh