Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
89/2009/QĐ-UBND 18/12/2009 Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Lâm Đồng
34/CT-UBND 17/12/2009 Về việc tăng cường quản lý người nước ngoài trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
34/CT-UBND 17/12/2009 Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý người nước ngoài trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
25/2009/NQ-HĐND 15/12/2009 Về cho vay vốn đối với hộ gia đình có người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5114/KH-UBND 11/12/2009 Kế hoạch Hành động của tỉnh Ninh Thuận vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
21/2009/CT-UBND 10/12/2009 Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
39/2009/QH12 23/11/2009 Luật Người cao tuổi
20/2009/TT-BYT 20/11/2009 Bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
8134/VPCP-KGVX 13/11/2009 Công văn số 8134/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS
8134/VPCP-KGVX 13/11/2009 Công văn số 8134/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS
8049/VPCP-KGVX 11/11/2009 Công văn số 8049/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hoãn phân công thành viên UBQG 50 đi kiểm tra, giám sát tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2009
8049/VPCP-KGVX 11/11/2009 Công văn số 8049/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hoãn phân công thành viên UBQG 50 đi kiểm tra, giám sát tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2009
87/2009/QĐ-UBND 05/11/2009 Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
2085/TTG-QHQT 03/11/2009 Công văn số 2085/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS
2085/TTG-QHQT 03/11/2009 Công văn số 2085/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS
09/2009/TTLT-BCA-BYT 03/11/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
316/TB-VPCP 02/11/2009 Thông báo số 316/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị "Thực trạng và chính sách về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân, viên chức lao động"
316/TB-VPCP 02/11/2009 Thông báo số 316/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị "Thực trạng và chính sách về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân, viên chức lao động"
2176/QĐ-UBND 27/10/2009 Quyết định hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng cho 150 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Hưng
127/2009/QĐ-TTG 26/10/2009 Quyết định số 127/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy