Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2010/TTLT-BYT-BCA 20/01/2010 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Y tế-Bộ Công an : Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
3/2010/TTLT-BYT-BCA 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
159/QĐ-UBND 15/01/2010 Quyết định công nhận danh sách xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS năm 2010 của tỉnh Ninh Thuận
1/2010/TT-BYT 06/01/2010 Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
66/VPCP-KGVX 06/01/2010 Công văn số 66/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiêu chí xã, phường trọng điểm về ma túy
66/VPCP-KGVX 06/01/2010 Công văn số 66/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiêu chí xã, phường trọng điểm về ma túy
01/2010/TT-BYT 06/01/2010 Thông tư số 01/2010/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
28/VPCP-KGVX 05/01/2010 Công văn số 28/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiếp nhận thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Bông sen"
28/VPCP-KGVX 05/01/2010 Công văn số 28/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiếp nhận thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Bông sen"
9329/VPCP-KGVX 31/12/2009 Công văn số 9329/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống ma túy cho tỉnh Yên Bái
9329/VPCP-KGVX 31/12/2009 Công văn số 9329/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống ma túy cho tỉnh Yên Bái
9220/VPCP-KGVX 28/12/2009 Công văn số 9220/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"
9220/VPCP-KGVX 28/12/2009 Công văn số 9220/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"
08/CT-UBND 28/12/2009 V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010
9170/VPCP-KGVX 25/12/2009 Công văn số 9170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
9170/VPCP-KGVX 25/12/2009 Công văn số 9170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
104/2009/QĐ-UBND 24/12/2009 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng
35/CT-UBND 24/12/2009 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội
19/CT-UBND 22/12/2009 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
16/2009/CT-UBND 22/12/2009 Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010