Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2010/CT-UBND 14/09/2010 Chỉ thị Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011
4873/UBND-VX 14/09/2010 Về Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh
23/2010/QĐ-UBND 09/09/2010 Về việc quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái
23 /2010/QĐ-UBND 09/09/2010 Về việc quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái
94 /2010/NĐ-CP 09/09/2010 Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng
94/2010/NĐ-CP 09/09/2010 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
3145/QĐ-UBND 08/09/2010 Quyết định bổ sung thành viên trợ lý Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa
4735/UBND-VX 07/09/2010 Về việc đánh giá 5 năm thực hiện công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm
3121/QĐ-UBND 07/09/2010 Quyết định phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa
4747/UBND-VX 07/09/2010 Về chủ trương xây dựng khu quản lý, nuôi dưỡng người tâm thần và điều trị người nhiễm HIV
4747/UBND-VX 07/09/2010 Chủ trương xây dựng khu quản lý, nuôi dưỡng người tâm thần và điều trị người nhiễm HIV
10/CT-UBND 01/09/2010 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011
59/2010/QĐ-UBND 31/08/2010 Về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn
127/2010/TTLT-BTC-BYT 24/08/2010 Thông tư liên tịch số 127/2010/TTLT-BTC-BYT của Bộ Y tế-Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT 20/08/2010 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT 20/08/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc ưu tiền về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 18/08/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
4296/UBND-KTTC 17/08/2010 Về việc nghiên cứu, đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung nhà điều trị Methadone của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa
23/2010/TT-LĐTBXH 16/08/2010 Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 12/08/2010 Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện