Tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống ma túy

Thứ tư 19/10/2011 13:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, một trong những mục tiêu định hướng đến năm 2030 là 100% các Nhà văn hóa, thư viện, Trung tâm văn hóa cấp tỉnh và 70% ở cấp huyện có tài liệu về ma túy và có góc truyền thông về ma túy.

Đồng thời, phấn đấu 100% các Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Đội tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào các hoạt động thường xuyên.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tập trung vào việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về hiểm họa của ma túy và các quan điểm, mục tiêu, biện pháp đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngành sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng vùng, miền, đối tượng, kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy và tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy đến từng người dân, từng hộ gia đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sẽ kết hợp chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng làng, bản, ấp văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; quan tâm, giúp đỡ những người nghiện ma túy để họ không bị mặc cảm, không phân biệt đối xử.

Trước đó, Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2011. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, giảm ít nhất từ 30 – 40% số người nghiện ma túy so với hiện nay; phấn đấu đạt 70% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư và 90% cơ quan, tổ chức, trường học… không có tệ nạn ma túy.

Tuệ Văn

Theo Chinhphu.vn

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh