Tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma tuý

Thứ hai 24/02/2020 16:30

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 291/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Ngày 16/8/2019, Bộ Chính trị (khoá XII) ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.

Theo đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị-xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớn nhân dân từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuý; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng và Chính phủ, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống ma tuý của Chính phủ các giai đoạn.

Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý theo khả năng, điều kiện kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá ở những lĩnh vực phù hợp.

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài vào nội địa; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma tuý.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma tuý trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất, mua bán các chất ma tuý trong nội địa. Quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...

Rà soát, thống kê chính xác, thường xuyên, lập danh sách cụ thể người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma tuý, lạm dụng ma tuý nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức cai nghiện để kiềm chế ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma tuý.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống ma tuý; sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma tuý và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn công tác phòng, chống ma tuý ở Việt Nam.

Ngoài ra, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý về tổ chức, biên chế, trang thiết bị. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma tuý.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Trong đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Hoàng Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh