Bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Chính phủ ban hành Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các sơ sở cai nghiện mai túy tự...
Tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy" từ ngày 1-30/6/2011.
Bổ sung, sửa tên khoa học đối với một số chất ma túy (Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP; Nghị định 163/2007/NĐ-CP.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch Ủy ban QG phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.
Tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống ma túy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.