Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đưa công tác phòng chống ma túy trở thành nhiệm vụ trọng tâm Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 3109/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Quy chế phối hợp hoạt động phòng, chống STI và HIV/AIDS Bộ Y tế vừa ra Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động phòng, chống các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) và phòng, chống HIV/AIDS.
Gia hạn dự án nâng cao năng lực Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách" đến ngày 31/12/2013.
Tiền Giang: Bổ sung nội dung Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn về việc bổ sung nội dung Chương trình phòng, chống...
Ngành Y tế Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống ma tuý. UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch 127/KH-UBND ngày 8/11/2011 về tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động phòng, chống ma tuý trên địa bàn Hà Nội.