Xây dựng báo cáo quốc gia về AIDS Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng báo cáo quốc gia về AIDS (báo cáo UNGASS).
Đề xuất chế độ hỗ trợ tình nguyện viên và Đội tình nguyện cấp xã Tình nguyện viên tham gia các hoạt động hỗ trợ cho công tác cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú, tham gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm, phòng chống buôn bán người, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em...
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015 Ngày 18/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2406/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015, trong đó bao gồm Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS.
Hậu Giang: Ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015
Dự kiến hỗ trợ đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và cai nghiện ma túy tại gia đình Liên cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn,...