Ngành Y tế Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống ma tuý. UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch 127/KH-UBND ngày 8/11/2011 về tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động phòng, chống ma tuý trên địa bàn Hà Nội.
Cao Bằng: Ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 2157/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại 15 tỉnh, thành phố Trong tháng 11 và 12/2011, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại 15 tỉnh, thành phố.
Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, đặc biệt tập trung vào các địa phương có tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng về tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số này trở lại mức 105 - 106 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ...