Năm 2019, điều trị PrEP cho ít nhất 5,6 nghìn người có nguy cơ cao Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) giai đoạn 2018-2020.
Sẽ xử phạt người kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đề xuất xử phạt vi phạm quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV.
Thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma túy tại địa phương Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu thập số liệu liên quanđến công tác cai nghiện ma túy tại địa phương.
Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực y tế Thủ tướng vừa ký quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.