Quy định định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 103/BYT-KHTC về việc Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS (gồm xét nghiệm CD4, xét nghiệm đo tải lượng HIV) đối với trường hợp phải chuyển bệnh phẩm sang...
Thay thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Ban hành Danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy Bộ LĐTB&XH mới đây đã ban hành Danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy.
Bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở dễ phát sinh mại dâm Quyết định số 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra mức hỗ trợ để thực hiện mô hình đảm bảo quyền cảu người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.