Thay đổi thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 625/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thủ tướng chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay có chủ đề "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm Ngày 20/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 840/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Tài chính.
Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Bộ LĐTB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất số 1864/VBHN-BLĐTBXH quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện.
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Bộ LĐTB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất số 1866/VBHN-BLĐTBXH quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.