Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Bộ LĐTB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất số 1864/VBHN-BLĐTBXH quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện.
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Bộ LĐTB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất số 1866/VBHN-BLĐTBXH quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thẩm quyền cấp, điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp...