Bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở dễ phát sinh mại dâm Quyết định số 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra mức hỗ trợ để thực hiện mô hình đảm bảo quyền cảu người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.
Ban hành Khung định mức xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ người bán dâm Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định quy định Khung định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ người bán dâm.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn may túy, mại dâm, thay ông Trần Văn Thuật.
Bộ Công an tăng cường đấu tranh với các vi phạm liên quan đến mua bán bào thai Bộ Công an vừa có điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh với các vi phạm liên quan đến mua bán bào thai.
Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.