Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma tuý Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.
Nâng cao hiệu quả Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan nâng cao hiệu quả Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.
Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ…
Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.
Hạn chế nguy cơ học sinh bị xâm hại, bị bạo lực Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học. Theo đó, nguyên tắc thực hiện công tác xã hội trong trường học là giữ bí mật các thông tin cá nhân của người học, trường hợp chia sẻ...