Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý xuất nhập khẩu tiền chất Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn 10390/VPCP-QHQT gửi các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc nâng cao hiệu quả hợp tác đấu...
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp.
Thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5014/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1240/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ((Ban Chỉ đạo 138/CP).
Công bố 6 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4361/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019.