Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1240/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ((Ban Chỉ đạo 138/CP).
Công bố 6 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4361/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019.
Thưởng đến 5 triệu đồng cho người xuất sắc chống tội phạm và ma tuý Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2019/TT-BTC hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Kiện toàn Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Quyết định về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.