Kiểm soát khí N2O tránh nhập khẩu sai mục đích Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục hải quan các tỉnh thành phố áp dụng chính sách quản lý mặt hàng Dinitơ monoxit (công thức hóa học N2O).
Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao (Ủy ban Quốc gia). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.
Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý xuất nhập khẩu tiền chất Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn 10390/VPCP-QHQT gửi các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc nâng cao hiệu quả hợp tác đấu...
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp.
Thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5014/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...