Người sau cai nghiện được vay 20 triệu đồng không cần thế chấp để làm ăn Cá nhân, hộ gia đình và không phải thế chấp nhưng không vượt quá mức cho vay theo quy định sau: Đối với cá nhân, mức cho vay tối đa 20 triệu đồng/cá nhân; đối với hộ gia đình, mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ.
Tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma tuý Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 291/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Kiến nghị bổ sung nhóm người nhiễm HIV được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 4 nhóm đối tượng được kiến nghị bổ sung hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đợt này, bao gồm: Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người nhiễm HIV, người mắc bệnh mãn tính thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không còn khả năng...
Kéo dài thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình người nhiễm HIV Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục thí điểm chương trình tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định...
Hải quan tăng cường kiểm soát việc nhập khí N2O sai mục đích Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu mặt hàng khí N2O sử dụng không đúng với mục đích.