Phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội Nông dân Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Đẩy mạnh phối hợp trong Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con Để đẩy mạnh công tác phối hợp trong dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đề nghị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa hệ...
Phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình Quy chế Phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương về phòng,...
Bảo đảm ARV để loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con Cần phải bảo đảm sự sẵn có của thuốc ARV, điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV và dự phòng nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV… để hướng tới “loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con”.
Giáo dục hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và...