Bổ sung 5 thủ tục quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.
Chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV Bộ Y tế vừa có quyết định chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Phan Tâm.
Mở rộng thêm đối tượng điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone Hà Nội sẽ mở rộng đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methdone là học viên, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng nghiện chất dạng thuốc phiện trước khi đưa vào quản lý trong các cơ sở cai nghiện...
Quy định việc thanh toán và hỗ trợ thuốc kháng Virus HIV Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2188/QĐ-TTg quy định việc thanh toán thuốc kháng virus HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng virus HIV.