Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Người sau cai nghiện được vay 20 triệu đồng không cần thế chấp để làm ăn Cá nhân, hộ gia đình và không phải thế chấp nhưng không vượt quá mức cho vay theo quy định sau: Đối với cá nhân, mức cho vay tối đa 20 triệu đồng/cá nhân; đối với hộ gia đình, mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ.
Tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma tuý Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 291/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Kiến nghị bổ sung nhóm người nhiễm HIV được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 4 nhóm đối tượng được kiến nghị bổ sung hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đợt này, bao gồm: Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người nhiễm HIV, người mắc bệnh mãn tính thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không còn khả năng...