Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp.
Thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5014/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1240/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ((Ban Chỉ đạo 138/CP).
Công bố 6 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4361/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019.
Thưởng đến 5 triệu đồng cho người xuất sắc chống tội phạm và ma tuý Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2019/TT-BTC hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.