TPHCM: Phấn đấu 3 giảm trong phòng, chống và cai nghiện ma túy Nhằm thực hiện mục tiêu 3 giảm trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy (giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại), TPHCM sẽ kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện; sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi...
Đẩy mạnh việc chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho bệnh...
Nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản Bộ Y tế sẽ tăng cường tiếp cận phổ cập và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ).
Bảo đảm, hỗ trợ chi phí điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBQG Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm đối với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.