Bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực y tế Thủ tướng vừa ký quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cuối năm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
Tư lệnh Cảnh sát biển làm thành viên Ủy ban QG phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm Theo quyết định vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chính thức thay ông Nguyễn Quang Đạm làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Lê Tiến Châu.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.