Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ…
Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.
Hạn chế nguy cơ học sinh bị xâm hại, bị bạo lực Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học. Theo đó, nguyên tắc thực hiện công tác xã hội trong trường học là giữ bí mật các thông tin cá nhân của người học, trường hợp chia sẻ...
Quy định định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 103/BYT-KHTC về việc Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS (gồm xét nghiệm CD4, xét nghiệm đo tải lượng HIV) đối với trường hợp phải chuyển bệnh phẩm sang...