Thí điểm giới thiệu người sau cai nghiện học nghề tại doanh nghiệp

Thứ năm 19/07/2012 17:17

Trong năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thí điểm giới thiệu cho người sau cai nghiện vào học nghề trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương gắn với việc giải quyết việc làm sau học nghề.

 

Ảnh minh họa

 

Trước mắt, trong năm 2012 tổ chức thực hiện thí điểm tại quận 6, quận 11 và huyện Củ Chi.

Hoạt động này nằm trong Đề án “Dạy nghề - giải quyết việc làm cho người đang cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015” vừa được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Đề án nhằm đưa chương trình đào tạo nghề cho học viên đang cai nghiện ma túy và sau cai nghiện trở thành một trong những nội dung quan trọng, chủ yếu trong quá trình giáo dục tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội.

Thành phố phấn đấu đào tạo nghề cho 65% người đang cai nghiện và sau cai nghiện tại các trung tâm và giải quyết việc làm cho 70% lao động sau cai nghiện khi về địa phương trên cơ sở nghề đã được đào tạo.

Thanh Châu