Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ năm 15/12/2011 15:56

1.    Ông Lê Văn Dung: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình - Trưởng ban;

2.    Ông Phạm Đức Hòa: Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực;

3.    Ông Tống Quang Thìn: Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban, phụ trách công tác phòng, chống HIV/AIDS;

4.    Ông Đinh Quang Vinh: Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên Thường trực, phụ trách công tác phòng, chống tội phạm (Chương trình 09); phòng, chống ma túy (Chương trình 06) và phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (Chương trình 130);

5.    Ông Lê Chí Vịnh: Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh;

6.    Ông Lê Ngọc Hồng: Viện Trưởng Viện KSND tỉnh;

7.    Ông Phạm Tuyết Ngọc: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

8.    Ông Đỗ Văn Phong: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

9.    Ông Phạm Thanh Toàn: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

10. Ông Vũ Xuân Hiệp: Phó Giám đốc Sở Tài chính;

11. Ông Phạm Ngọc Quang: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh;

12. Bà Ninh Thị Xế: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

13. Bà Lê Thị Lựu: Phó Bí thư Tỉnh đoàn.