Câu hỏi: Như thế nào là vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần?

Thứ bảy 10/12/2011 09:25

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 thì mọi trường hợp vận chuyển chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào, ra hoặc qua lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hoặc không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam về vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thì đều bị coi là vận chuyển trái phép.