Lý kéo chài

Thứ tư 26/10/2011 16:02

Lý kéo chài

Gió lên rồi căng buồm cho khéo
Gác chèo lên ta nướng khô khoai Hò ... ơi
Nhậu cho tiêu hết mấy chai
Khoan hởi khoan hò
Bỏ ghe mà nghiêng ngửa, Ơi ơi là hò
Không lo chống chèo, không lo chống chèo
Ơi hò, ơi hò là hò ơi
AIDS đến rồi mau chèo mau chống
Để bà con ta tránh lây lan, Hò ơi
Không có cách nào, chỉ có cách này
(cách nào?)
Đó là, đó là cùng nhau thông tin
Ơi hò, ơi hò là hò ơi.
Sưu tầm