Bắc Ninh: Tăng cường phòng chống HIV/AIDS tại các xã, phường trọng điểm

Thứ tư 23/12/2020 16:00

Trong năm 2021, ngành Y tế tỉnh sẽ huy động cộng đồng và phối hợp liên ngành thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS tại các xã, phường trọng điểm.

Xét nghiệm cho người nguy cơ cao lây nhiễm HIV tại cộng đồng. Ảnh: Thùy Chi

Bên cạnh đó, tập trung ưu tiên đầu tư, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại xã, phường. Tiếp tục triển khai kế hoạch liên ngành thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, tiến hành chiến dịch rà soát danh sách người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để quản lý tốt bệnh nhân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS, cũng như thay đổi hành vi sử dụng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

Cung cấp tài liệu truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tới tất cả các cấp, các ngành và người dân, đặc biệt là các nhóm có hành vi nguy cơ cao. Duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện trên toàn tỉnh.

Tăng cường các hoạt động truyền thông và tư vấn, xét nghiệm, công tác chăm sóc, điều trị, cấp phát thuốc; tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về lợi ích của việc tham gia điều trị Methadone đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện.

Để nâng cao hiệu quả công tác điều trị Methadone trong thời gian tới, Sở Y tế Bắc Ninh kiến nghị tiếp tục được hỗ trợ thuốc Methadone từ Trung ương. Kiến nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế và các Dự án tiếp tục hỗ trợ về công tác đào tạo mới, đào tạo lại và đào tạo nâng cao về chương trình Methadone. Tiếp tục hỗ trợ về trang thiết bị cho công tác khám và điều trị HIV/AIDS và điều trị Methadone.

Đồng thời, tiếp tục có chế độ đãi ngộ, chính sách động viên, khuyến khích phù hợp cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS, công tác điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hiện tại, 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 123/126 (chiếm 97,6%) xã, phường, thị trấn đã phát hiện có người nhiễm HIV. Trong đó thành phố Bắc Ninh có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất. Trong số những người được báo cáo mới phát hiện nhiễm HIV 10 tháng năm 2020, nam chiếm 64%, nữ chiếm 36%.

Trong năm 2020, các Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị và các địa phương đã triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng về phòng chống HIV/AIDS. Trong 10 tháng năm 2020 đã tiến hành truyền thông cho 3.737.109 lượt người.

Về đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu được giao, tính đến 31/10/2020, số bệnh nhân tham gia điều trị Methadone trên toàn tỉnh có 465 người, cho thấy số bệnh nhân tham gia điều trị còn thấp so với số liệu thống kê. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức chưa đầy đủ về lợi ích của điều trị Methadone của đối tượng nghiện ma túy, mặc dù công tác tuyên truyền vận động đối tượng nghiện chất dạng thuốc phiện tham gia chương trình điều trị Methadone của các cấp, các ban ngành đoàn thể đã được quan tâm, chú trọng.

Thùy Chi