100% các xã, phường thị trấn của Hải Phòng được tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm

Thứ bảy 17/10/2020 08:00

Giai đoạn 2016-2020, 100% các xã, phường thị trấn trên địa bàn TP Hải Phòng đã được tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Ảnh minh họa

Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 của UBND TP. Hải Phòng, trong những năm qua, Sở LĐTB&XH Thành phố đã chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Đồng thời Sở LĐTB&XH chỉ đạo tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp và tăng cường phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai các giải pháp về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mai dâm được chú trọng và đẩy mạnh. 100% các xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm, những tác hại của tệ nạn mại dâm ảnh hưởng đến đời sống xã hội nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các địa phương, đơn vị cơ bản đã được tham gia tập huấn nâng cao năng lực.

Các lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá được nhiều ổ nhóm hoạt động mại dâm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

100% các buổi kiểm tra liên ngành được thực hiện theo kế hoạch, tất cả các vụ án hình sự đều được chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật, các đối tượng mua, bán dâm đều bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Minh Hương