Khốc liệt cuộc chiến chống ma túy

Chủ nhật 13/09/2020 10:52

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng, chống và kiểm soát ma túy; trong 6 tháng cuối năm 2019 và đặc biệt 6 tháng đầu năm 2020, các chuyên án lớn về ma túy đã được các lực lượng chức năng triệt phá thành công, mang đến cuộc sống bình yên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân.

Đồ họa của báo SGGP