Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm việc lợi dụng luồng xanh - luồng vàng để buôn ma túy

Thứ sáu 05/07/2019 09:22

Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính và Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng có biện pháp kiểm soát việc lợi dụng luồng xanh - luồng vàng để buôn ma túy...

Sau khi Báo Thanh Niên ngày 20/6 đăng bài Quá nhiều rủi ro với tờ khai luồng xanh - vàng thông quan nhanh, phản ánh việc tội phạm ma túy lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế quản lý rủi ro trong thông quan, đưa ma túy vào các container nguyên liệu nhựa tái sinh, hạt nhựa được miễn kiểm tra thực tế, để sử dụng trong nước và đưa sang nước thứ ba, ngày 4/7, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính và Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng có biện pháp kiểm soát để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, kịp thời, và đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng lợi dụng chính sách tạo thuận lợi của nhà nước trong thông quan hàng hóa để buôn bán, vận chuyển ma túy.

Theo baochinhphu.vn